You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
NindakinMaj'DulNov 12, 2014 @ 12:05:03 am
EurybiaValorNov 12, 2014 @ 12:16:30 am
GonorrhoeaeStormsNov 12, 2014 @ 12:28:11 am
OlstheSkyfireNov 12, 2014 @ 1:13:31 am
DystarAntonia BayleNov 12, 2014 @ 2:06:21 am
UnknownBarren SkyNov 12, 2014 @ 2:36:48 am
ZabekisHalls of FateNov 12, 2014 @ 2:53:25 am
NnyantaSebilisNov 12, 2014 @ 4:50:33 am
NarcissazzSplitpawNov 12, 2014 @ 5:05:12 am
TianesHarla DarNov 12, 2014 @ 11:37:48 am
WreakinnNagafen (old)Nov 12, 2014 @ 10:15:11 pm
TaybrienTestNov 14, 2014 @ 12:36:59 am
UnknownDrunderAug 23, 2015 @ 7:53:41 pm
UnknownIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 9:58:57 pm
UnknownRivervaleNov 10, 2019 @ 3:05:58 am
CaushKaladimApr 17, 2021 @ 4:10:54 am
Historical Item Discovery Data
NindakinButcherblockNov 12, 2014 @ 12:05:03 am
EurybiaValorNov 12, 2014 @ 12:16:30 am
GonorrhoeaeStormsNov 12, 2014 @ 12:28:11 am
EkeuGukNov 12, 2014 @ 1:05:34 am
LocospyOasisNov 12, 2014 @ 1:11:37 am
TrinkitUnrestNov 12, 2014 @ 1:13:25 am
OlsthePermafrostNov 12, 2014 @ 1:13:31 am
NuttbustaFreeportNov 12, 2014 @ 1:34:51 am
FlashmanCrushboneNov 12, 2014 @ 2:45:28 am
ZabekisEverfrostNov 12, 2014 @ 2:53:25 am
NarcissaSplitpawNov 12, 2014 @ 5:05:12 am
WreakinnNagafenNov 12, 2014 @ 10:15:11 pm