You are viewing EQ2U as a guest.
Advanced Adornments Volume 11
UNCOMMON
Level
95

Adorning (475)

Recipes:
Game Link:
Discovery Dates for this Item
MendyAntonia BayleNov 12, 2014 @ 1:46:12 am
MurfaladSplitpawNov 13, 2014 @ 11:30:54 pm
AemrodBarren SkyNov 14, 2014 @ 2:29:19 pm
ZinoviSebilisNov 15, 2014 @ 1:53:18 am
JaegerbomHalls of FateNov 15, 2014 @ 3:40:49 pm
CobaStormsNov 15, 2014 @ 7:28:52 pm
TarinaraValorNov 15, 2014 @ 10:14:12 pm
SkoenMaj'DulNov 16, 2014 @ 1:35:43 pm
CaedraSkyfireNov 16, 2014 @ 4:26:18 pm
MeristNagafen (old)Nov 24, 2014 @ 2:24:42 am
UnknownHarla DarNov 29, 2014 @ 11:14:54 am
UnknownTestDec 3, 2014 @ 10:19:15 pm
UnknownDrunderAug 23, 2015 @ 7:53:41 pm
UnknownIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 8:51:36 pm
UnknownFallen GateDec 5, 2018 @ 9:28:48 pm
MustRivervaleNov 6, 2019 @ 3:51:19 pm
BadeckKaladimFeb 10, 2021 @ 1:31:38 am
Historical Item Discovery Data
DitzyUnrestNov 12, 2014 @ 5:17:56 am
Unknown or HiddenFreeportNov 13, 2014 @ 9:59:12 pm
MurfaladSplitpawNov 13, 2014 @ 11:30:54 pm
ReetardGukNov 14, 2014 @ 7:59:54 pm
JagerbomEverfrostNov 15, 2014 @ 3:40:49 pm
CobaStormsNov 15, 2014 @ 7:28:52 pm
TarinaraValorNov 15, 2014 @ 10:14:12 pm
SkoenButcherblockNov 16, 2014 @ 1:35:43 pm
CaedraPermafrostNov 16, 2014 @ 4:26:18 pm
PixiedixieCrushboneNov 21, 2014 @ 6:28:08 pm
RosieeOasisNov 23, 2014 @ 10:27:14 pm
MeristNagafenNov 24, 2014 @ 2:24:42 am