You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
ChillywillyAntonia BayleNov 13, 2012 @ 8:41:46 pm
UnknownValorNov 13, 2012 @ 8:59:58 pm
UnknownMaj'DulNov 13, 2012 @ 9:15:50 pm
FissoSkyfireNov 13, 2012 @ 9:18:37 pm
UnknownStormsNov 13, 2012 @ 9:20:43 pm
KahonenSplitpawNov 13, 2012 @ 9:24:09 pm
HalcaryonSebilisNov 13, 2012 @ 9:39:40 pm
TuchayHalls of FateNov 13, 2012 @ 9:49:31 pm
UnknownNagafen (old)Nov 13, 2012 @ 11:01:43 pm
TaybrienTestNov 14, 2012 @ 12:33:43 am
UnknownBarren SkyNov 14, 2012 @ 5:33:55 am
FludikHarla DarNov 14, 2012 @ 7:06:26 am
DysektDrunderApr 29, 2016 @ 12:45:31 am
DragyndethIsle of RefugeJul 2, 2016 @ 2:47:39 am
UnknownRivervaleNov 11, 2019 @ 5:56:04 pm
Historical Item Discovery Data
Unknown or HiddenValorNov 13, 2012 @ 8:59:58 pm
SerikButcherblockNov 13, 2012 @ 9:15:50 pm
FissoPermafrostNov 13, 2012 @ 9:18:37 pm
AndreiaStormsNov 13, 2012 @ 9:20:43 pm
KahonenSplitpawNov 13, 2012 @ 9:24:09 pm
PlatohGukNov 13, 2012 @ 9:26:54 pm
GorionUnrestNov 13, 2012 @ 9:28:46 pm
RandlynFreeportNov 13, 2012 @ 9:35:24 pm
TuchayEverfrostNov 13, 2012 @ 9:49:31 pm
NikolausCrushboneNov 13, 2012 @ 10:17:56 pm
UdonnOasisNov 13, 2012 @ 10:19:24 pm
Unknown or HiddenNagafenNov 13, 2012 @ 11:01:43 pm