You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
RaffertySplitpawNov 11, 2014 @ 11:35:39 pm
AniwielStormsNov 11, 2014 @ 11:46:37 pm
MathafernSkyfireNov 11, 2014 @ 11:48:31 pm
LoosettaHalls of FateNov 11, 2014 @ 11:49:03 pm
UnknownValorNov 11, 2014 @ 11:52:09 pm
IndexxAntonia BayleNov 11, 2014 @ 11:53:14 pm
ProhvostBarren SkyNov 12, 2014 @ 12:17:34 am
BudadaMaj'DulNov 12, 2014 @ 12:24:16 am
SwelSebilisNov 12, 2014 @ 12:37:30 am
BradockHarla DarNov 12, 2014 @ 6:37:01 am
UnknownTestNov 16, 2014 @ 12:35:41 am
AkiohuDrunderMar 24, 2016 @ 12:22:16 am
LeonitasIsle of RefugeJul 3, 2016 @ 10:22:33 am
Historical Item Discovery Data
RaffertySplitpawNov 11, 2014 @ 11:35:39 pm
Unknown or HiddenFreeportNov 11, 2014 @ 11:43:59 pm
AlektoCrushboneNov 11, 2014 @ 11:44:00 pm
SquibbUnrestNov 11, 2014 @ 11:44:59 pm
AniwielStormsNov 11, 2014 @ 11:46:37 pm
MathafernPermafrostNov 11, 2014 @ 11:48:31 pm
LoosettaEverfrostNov 11, 2014 @ 11:49:03 pm
Unknown or HiddenGukNov 11, 2014 @ 11:49:28 pm
GenisarumanNagafenNov 11, 2014 @ 11:49:55 pm
Unknown or HiddenValorNov 11, 2014 @ 11:52:09 pm
BudadaButcherblockNov 12, 2014 @ 12:24:16 am
Unknown or HiddenOasisNov 12, 2014 @ 12:58:04 am