You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
NadrakMaj'DulNov 13, 2012 @ 9:37:04 pm
MoombaAntonia BayleNov 13, 2012 @ 10:11:27 pm
SlinkyHalls of FateNov 13, 2012 @ 10:24:48 pm
MemaiSebilisNov 13, 2012 @ 10:58:35 pm
UnknownNagafen (old)Nov 14, 2012 @ 12:27:20 am
ArgowalStormsNov 14, 2012 @ 1:39:26 am
AntonieValorNov 14, 2012 @ 3:37:21 am
FaeladinSplitpawNov 14, 2012 @ 5:06:16 am
DidgySkyfireNov 14, 2012 @ 5:17:51 am
ПаккитоBarren SkyNov 14, 2012 @ 7:36:54 am
UnknownHarla DarNov 14, 2012 @ 3:23:47 pm
LujiTestNov 15, 2012 @ 2:30:05 am
GarhixDrunderJan 15, 2016 @ 11:10:33 pm
UnknownIsle of RefugeJul 5, 2016 @ 4:37:33 am
PepaRivervaleNov 6, 2019 @ 3:35:50 am
Historical Item Discovery Data
NadrakButcherblockNov 13, 2012 @ 9:37:04 pm
BillianceOasisNov 13, 2012 @ 9:46:06 pm
SlinkyEverfrostNov 13, 2012 @ 10:24:48 pm
DukewoodFreeportNov 13, 2012 @ 10:39:39 pm
LugterNagafenNov 14, 2012 @ 12:27:20 am
LuminolUnrestNov 14, 2012 @ 12:46:03 am
XupawCrushboneNov 14, 2012 @ 12:56:13 am
GatekeeperzGukNov 14, 2012 @ 1:06:13 am
ArgowalStormsNov 14, 2012 @ 1:39:26 am
AntonieValorNov 14, 2012 @ 3:37:21 am
FaeladinSplitpawNov 14, 2012 @ 5:06:16 am
DidgyPermafrostNov 14, 2012 @ 5:17:51 am