You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
NukethenhealAntonia BayleNov 11, 2014 @ 11:47:50 pm
ImsobuffSplitpawNov 12, 2014 @ 12:14:29 am
SxthunderValorNov 12, 2014 @ 12:51:11 am
IneedatankMaj'DulNov 12, 2014 @ 12:54:01 am
VdekHalls of FateNov 12, 2014 @ 1:59:57 am
ToadieSkyfireNov 12, 2014 @ 2:11:33 am
NastrosinBarren SkyNov 12, 2014 @ 2:45:09 am
SalasaSebilisNov 12, 2014 @ 6:55:48 am
UnknownStormsNov 12, 2014 @ 9:33:47 am
UnknownHarla DarNov 12, 2014 @ 1:42:23 pm
GaamoskobNagafen (old)Nov 12, 2014 @ 1:55:44 pm
BrianaTestNov 16, 2014 @ 6:09:54 pm
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 9:21:09 am
LeonitasIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 5:47:47 pm
UnknownRivervaleNov 6, 2019 @ 3:23:47 pm
Historical Item Discovery Data
UsagiCrushboneNov 12, 2014 @ 12:11:12 am
ImsobuffSplitpawNov 12, 2014 @ 12:14:29 am
WhodaUnrestNov 12, 2014 @ 12:24:49 am
ZheylenOasisNov 12, 2014 @ 12:25:21 am
Unknown or HiddenValorNov 12, 2014 @ 12:51:11 am
IneedatankButcherblockNov 12, 2014 @ 12:54:01 am
GourdonFreeportNov 12, 2014 @ 1:14:32 am
VdekEverfrostNov 12, 2014 @ 1:59:57 am
ToadiePermafrostNov 12, 2014 @ 2:11:33 am
ShinookGukNov 12, 2014 @ 2:48:17 am
ShaingoStormsNov 12, 2014 @ 9:33:47 am
GaamoskobNagafenNov 12, 2014 @ 1:55:44 pm