You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
NeveahaSkyfireNov 11, 2014 @ 11:57:20 pm
MinisteriSplitpawNov 12, 2014 @ 12:06:05 am
DamiyaMaj'DulNov 12, 2014 @ 12:51:38 am
BanduganBarren SkyNov 12, 2014 @ 1:01:35 am
EdelStormsNov 12, 2014 @ 1:34:33 am
MysbeeAntonia BayleNov 12, 2014 @ 1:43:07 am
SamtpfoteValorNov 12, 2014 @ 2:07:13 am
NnyantaSebilisNov 12, 2014 @ 3:03:58 am
GaamoskobNagafen (old)Nov 12, 2014 @ 3:54:06 am
SkowardzHalls of FateNov 12, 2014 @ 4:31:14 am
UnknownHarla DarNov 12, 2014 @ 9:39:30 am
SehipTestNov 12, 2014 @ 9:00:40 pm
SinnnsDrunderJan 21, 2016 @ 12:46:46 pm
UnknownIsle of RefugeJun 30, 2016 @ 6:12:30 am
PepaRivervaleNov 6, 2019 @ 10:32:59 am
LittleredKaladimMar 27, 2021 @ 3:03:48 am
Historical Item Discovery Data
NeveahaPermafrostNov 11, 2014 @ 11:57:20 pm
MinisteriSplitpawNov 12, 2014 @ 12:06:05 am
BarrelchestbobUnrestNov 12, 2014 @ 12:17:32 am
CinamonCrushboneNov 12, 2014 @ 12:19:31 am
LealuasOasisNov 12, 2014 @ 12:50:32 am
DamiyaButcherblockNov 12, 2014 @ 12:51:38 am
Unknown or HiddenFreeportNov 12, 2014 @ 1:19:41 am
EdelStormsNov 12, 2014 @ 1:34:33 am
SamtpfoteValorNov 12, 2014 @ 2:07:13 am
Unknown or HiddenGukNov 12, 2014 @ 2:08:30 am
GaamoskobNagafenNov 12, 2014 @ 3:54:06 am
OolonxEverfrostNov 12, 2014 @ 4:31:14 am