You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
StondgoatHalls of FateNov 11, 2014 @ 11:41:29 pm
BoontunesAntonia BayleNov 11, 2014 @ 11:44:23 pm
QuizzyMaj'DulNov 11, 2014 @ 11:46:47 pm
NapacojibkaBarren SkyNov 11, 2014 @ 11:48:51 pm
UnknownNagafen (old)Nov 11, 2014 @ 11:50:34 pm
UnknownSkyfireNov 11, 2014 @ 11:52:41 pm
ActaeeStormsNov 11, 2014 @ 11:56:42 pm
OohhValorNov 11, 2014 @ 11:57:57 pm
ScizoeffectiveSplitpawNov 12, 2014 @ 12:04:16 am
AxbattlerSebilisNov 12, 2014 @ 1:16:33 am
TianesHarla DarNov 12, 2014 @ 3:14:50 am
RamelTestNov 14, 2014 @ 4:08:31 pm
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 9:21:09 am
UnknownIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 6:39:29 pm
UnknownRivervaleNov 6, 2019 @ 5:56:49 pm
VirtuaKaladimApr 28, 2021 @ 1:16:17 am
Historical Item Discovery Data
StondgoatEverfrostNov 11, 2014 @ 11:41:29 pm
FurisoUnrestNov 11, 2014 @ 11:45:21 pm
QuizzyButcherblockNov 11, 2014 @ 11:46:47 pm
OkimecGukNov 11, 2014 @ 11:49:15 pm
Unknown or HiddenNagafenNov 11, 2014 @ 11:50:34 pm
GrayvenFreeportNov 11, 2014 @ 11:51:58 pm
Unknown or HiddenPermafrostNov 11, 2014 @ 11:52:41 pm
BreannaOasisNov 11, 2014 @ 11:54:36 pm
ActaeeStormsNov 11, 2014 @ 11:56:42 pm
OohhValorNov 11, 2014 @ 11:57:57 pm
LambtronCrushboneNov 12, 2014 @ 12:01:45 am
ScizoeffectiveSplitpawNov 12, 2014 @ 12:04:16 am