You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
MyshakalMaj'DulNov 13, 2012 @ 8:48:32 pm
IbukiaSplitpawNov 13, 2012 @ 8:55:36 pm
UnknownAntonia BayleNov 13, 2012 @ 8:59:38 pm
EndorphynNagafen (old)Nov 13, 2012 @ 9:21:10 pm
UnknownStormsNov 13, 2012 @ 9:21:30 pm
SansaarValorNov 13, 2012 @ 9:44:56 pm
HalcaryonSebilisNov 13, 2012 @ 9:59:29 pm
BelluHalls of FateNov 13, 2012 @ 10:23:23 pm
VajaSkyfireNov 13, 2012 @ 10:30:33 pm
BreuTestNov 13, 2012 @ 11:59:51 pm
UnknownHarla DarNov 14, 2012 @ 4:33:15 am
UnknownBarren SkyNov 14, 2012 @ 5:50:02 am
BohmundDrunderJan 22, 2016 @ 8:38:48 pm
UnknownIsle of RefugeJul 2, 2016 @ 9:34:33 pm
SirlagsallotRivervaleNov 16, 2019 @ 2:23:05 am
Historical Item Discovery Data
FabbricFreeportNov 13, 2012 @ 8:44:45 pm
MyshakalButcherblockNov 13, 2012 @ 8:48:32 pm
IbukiaSplitpawNov 13, 2012 @ 8:55:36 pm
EndorphynNagafenNov 13, 2012 @ 9:21:10 pm
OmaillegodeStormsNov 13, 2012 @ 9:21:30 pm
WolvesbloodCrushboneNov 13, 2012 @ 9:23:13 pm
AnaugiOasisNov 13, 2012 @ 9:38:39 pm
SansaarValorNov 13, 2012 @ 9:44:56 pm
EgorUnrestNov 13, 2012 @ 9:46:22 pm
BelluEverfrostNov 13, 2012 @ 10:23:23 pm
VajaPermafrostNov 13, 2012 @ 10:30:33 pm
ZatrkorakGukNov 13, 2012 @ 10:39:27 pm