You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
NadrakMaj'DulNov 13, 2012 @ 9:37:53 pm
GardonHalls of FateNov 13, 2012 @ 10:01:42 pm
UnknownSkyfireNov 13, 2012 @ 10:15:41 pm
ScarcrowSebilisNov 14, 2012 @ 12:43:09 am
ObadiahSplitpawNov 14, 2012 @ 12:52:17 am
UnknownNagafen (old)Nov 14, 2012 @ 1:03:08 am
ArgowalStormsNov 14, 2012 @ 1:40:30 am
UnknownAntonia BayleNov 14, 2012 @ 3:55:21 am
UnknownBarren SkyNov 14, 2012 @ 5:35:59 am
UnknownHarla DarNov 14, 2012 @ 10:56:45 am
SpeediValorNov 14, 2012 @ 5:00:21 pm
OhohTestNov 17, 2012 @ 2:52:19 am
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 9:21:09 am
UnknownIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 11:40:45 pm
AaliaRivervaleNov 8, 2019 @ 12:38:17 am
Historical Item Discovery Data
NadrakButcherblockNov 13, 2012 @ 9:37:53 pm
GardonEverfrostNov 13, 2012 @ 10:01:42 pm
Unknown or HiddenPermafrostNov 13, 2012 @ 10:15:41 pm
VardamanCrushboneNov 14, 2012 @ 12:15:21 am
ObadiahSplitpawNov 14, 2012 @ 12:52:17 am
LugterNagafenNov 14, 2012 @ 1:03:08 am
HarogFreeportNov 14, 2012 @ 1:09:30 am
ArgowalStormsNov 14, 2012 @ 1:40:30 am
ShadowdoomGukNov 14, 2012 @ 1:49:00 am
RhumgarOasisNov 14, 2012 @ 2:55:42 am
WhasterUnrestNov 14, 2012 @ 3:32:35 am
SpeediValorNov 14, 2012 @ 5:00:21 pm