You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
ThornleafAntonia BayleNov 13, 2007 @ 10:46:13 pm
BelgueNagafen (old)Nov 13, 2007 @ 10:46:19 pm
UnknownHalls of FateNov 13, 2007 @ 10:56:35 pm
PellsSkyfireNov 13, 2007 @ 11:18:54 pm
WesdaStormsNov 14, 2007 @ 12:06:48 am
UnknownSebilisNov 14, 2007 @ 12:13:44 am
LyasaMaj'DulNov 14, 2007 @ 12:25:33 am
UnknownTestNov 18, 2007 @ 7:19:59 pm
UnknownBarren SkyDec 19, 2007 @ 6:33:36 pm
UnknownHarla DarDec 19, 2007 @ 9:38:43 pm
UnknownDrunderApr 29, 2016 @ 2:47:14 am
UnknownIsle of RefugeJun 30, 2016 @ 11:34:08 am
ZabadarStormholdAug 16, 2016 @ 10:31:18 pm
LinkonFallen GateMay 31, 2018 @ 5:53:08 pm
LondoRivervaleNov 16, 2019 @ 1:23:43 am
PashaiKaladimJun 24, 2020 @ 5:22:12 pm
Historical Item Discovery Data
BelgueNagafenNov 13, 2007 @ 10:46:19 pm
Unknown or HiddenEverfrostNov 13, 2007 @ 10:56:35 pm
PellsPermafrostNov 13, 2007 @ 11:18:54 pm
Unknown or HiddenUnrestNov 13, 2007 @ 11:43:27 pm
WesdaStormsNov 14, 2007 @ 12:06:48 am
RosalindCrushboneNov 14, 2007 @ 12:20:30 am
LyasaButcherblockNov 14, 2007 @ 12:25:33 am
GlenolasGukNov 14, 2007 @ 12:36:07 am
DoomeousOasisNov 14, 2007 @ 12:38:42 am
SamueleFreeportAug 24, 2010 @ 4:35:27 am