You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
VhardamisMaj'DulNov 12, 2013 @ 8:18:41 pm
HensHalls of FateNov 12, 2013 @ 8:23:59 pm
XersiaSplitpawNov 12, 2013 @ 8:28:32 pm
UnknownAntonia BayleNov 12, 2013 @ 9:08:37 pm
YurisauValorNov 12, 2013 @ 10:42:53 pm
СилвертBarren SkyNov 12, 2013 @ 11:53:35 pm
LearaSkyfireNov 12, 2013 @ 11:53:57 pm
UnknownTestNov 13, 2013 @ 12:03:22 am
UnknownNagafen (old)Nov 13, 2013 @ 12:11:08 am
MinidureStormsNov 13, 2013 @ 12:11:42 am
JerisSebilisNov 13, 2013 @ 1:05:16 am
ФтоHarla DarNov 13, 2013 @ 1:29:28 am
BohmundDrunderJan 22, 2016 @ 8:38:48 pm
GrunjanaIsle of RefugeJul 4, 2016 @ 10:03:02 pm
SirlagsallotRivervaleNov 16, 2019 @ 2:10:08 am
Historical Item Discovery Data
KajsaFreeportNov 12, 2013 @ 8:10:09 pm
ShaynaeGukNov 12, 2013 @ 8:15:05 pm
VioletduskUnrestNov 12, 2013 @ 8:16:55 pm
VhardamisButcherblockNov 12, 2013 @ 8:18:41 pm
HensEverfrostNov 12, 2013 @ 8:23:59 pm
XersiaSplitpawNov 12, 2013 @ 8:28:32 pm
GgunOasisNov 12, 2013 @ 8:46:23 pm
RoewaneCrushboneNov 12, 2013 @ 9:13:37 pm
YurisauValorNov 12, 2013 @ 10:42:53 pm
LearaPermafrostNov 12, 2013 @ 11:53:57 pm
GenimaximusNagafenNov 13, 2013 @ 12:11:08 am
MinidureStormsNov 13, 2013 @ 12:11:42 am