You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
JoccoSkyfireNov 12, 2014 @ 12:11:13 am
RaznaiiAntonia BayleNov 12, 2014 @ 12:52:34 am
UnknownBarren SkyNov 12, 2014 @ 1:17:51 am
CeriumHalls of FateNov 12, 2014 @ 1:55:07 am
SnowdropSebilisNov 12, 2014 @ 2:02:33 am
CojaySplitpawNov 12, 2014 @ 2:14:32 am
MistressdarcNagafen (old)Nov 12, 2014 @ 2:15:16 am
SpacecaseMaj'DulNov 12, 2014 @ 2:28:57 am
OgabValorNov 12, 2014 @ 5:20:54 am
EfegiStormsNov 12, 2014 @ 9:34:23 am
KaltHarla DarNov 14, 2014 @ 8:22:40 pm
KedessTestNov 17, 2014 @ 3:59:53 pm
LedanDrunderJan 20, 2016 @ 9:21:09 am
UnknownIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 11:41:19 am
SaeleannaFallen GateJan 28, 2019 @ 7:12:50 pm
JulieanneRivervaleNov 7, 2019 @ 1:57:49 pm
MoemoeKaladimFeb 23, 2021 @ 2:18:51 pm
Historical Item Discovery Data
JoccoPermafrostNov 12, 2014 @ 12:11:13 am
BonkybutsUnrestNov 12, 2014 @ 12:25:13 am
MipuuCrushboneNov 12, 2014 @ 12:51:38 am
OzinaFreeportNov 12, 2014 @ 1:19:36 am
ValleriOasisNov 12, 2014 @ 1:48:43 am
CeriumEverfrostNov 12, 2014 @ 1:55:07 am
PhllikSplitpawNov 12, 2014 @ 2:14:32 am
Unknown or HiddenNagafenNov 12, 2014 @ 2:15:16 am
SpacecaseButcherblockNov 12, 2014 @ 2:28:57 am
MemudirgeGukNov 12, 2014 @ 3:12:52 am
OgabValorNov 12, 2014 @ 5:20:54 am
EfegiStormsNov 12, 2014 @ 9:34:23 am