You are viewing EQ2U as a guest.
Undying Devotion
Level
100

All Crafters
Recipes:
NO-VALUE   LORE  
Game Link:
Discovery Dates for this Item
BugadaMaj'DulNov 11, 2014 @ 11:44:33 pm
UnknownAntonia BayleNov 12, 2014 @ 1:19:17 am
UnknownValorNov 12, 2014 @ 1:45:55 pm
IndorilStormsNov 13, 2014 @ 12:41:53 pm
KonuSplitpawNov 13, 2014 @ 8:23:12 pm
LarbosSkyfireNov 13, 2014 @ 10:34:18 pm
UnknownBarren SkyNov 15, 2014 @ 8:36:40 am
AemaethSebilisNov 16, 2014 @ 12:05:25 pm
HensHalls of FateNov 18, 2014 @ 8:58:42 pm
IzbaNagafen (old)Nov 26, 2014 @ 6:44:42 pm
UnknownHarla DarDec 2, 2014 @ 9:07:02 am
BreuTestFeb 8, 2015 @ 1:54:11 am
ApiudihDrunderJan 16, 2016 @ 4:09:25 am
EloxephIsle of RefugeJul 2, 2016 @ 10:04:56 pm
QudraRivervaleNov 15, 2019 @ 11:08:53 am
Historical Item Discovery Data
BugadaButcherblockNov 11, 2014 @ 11:44:33 pm
YissUnrestNov 11, 2014 @ 11:46:57 pm
PinkwhitestoneOasisNov 12, 2014 @ 1:15:13 am
Unknown or HiddenValorNov 12, 2014 @ 1:45:55 pm
IndorilStormsNov 13, 2014 @ 12:41:53 pm
KonuSplitpawNov 13, 2014 @ 8:23:12 pm
LarbosPermafrostNov 13, 2014 @ 10:34:18 pm
Unknown or HiddenFreeportNov 14, 2014 @ 11:23:25 am
CeroCrushboneNov 17, 2014 @ 3:27:02 am
HensEverfrostNov 18, 2014 @ 8:58:42 pm
SyrussGukNov 19, 2014 @ 12:27:25 am
IzbaNagafenNov 26, 2014 @ 6:44:42 pm