You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
RytineHalls of FateNov 12, 2014 @ 12:15:09 am
BeliorAntonia BayleNov 12, 2014 @ 12:28:59 am
RetortSkyfireNov 12, 2014 @ 1:29:55 am
UnknownBarren SkyNov 12, 2014 @ 1:37:29 am
UnknownMaj'DulNov 12, 2014 @ 1:50:57 am
PenneyNagafen (old)Nov 12, 2014 @ 1:51:45 am
KriemhieldValorNov 12, 2014 @ 1:55:15 am
NnyantaSebilisNov 12, 2014 @ 3:02:47 am
YunahStormsNov 12, 2014 @ 3:25:55 am
GuttzSplitpawNov 12, 2014 @ 4:01:24 am
UnknownHarla DarNov 12, 2014 @ 5:10:59 pm
SehipTestNov 12, 2014 @ 8:52:42 pm
UnknownDrunderAug 23, 2015 @ 7:53:41 pm
ChardiaIsle of RefugeJun 30, 2016 @ 6:03:10 pm
CyphersRivervaleNov 6, 2019 @ 2:55:52 am
FaijiaKaladimFeb 16, 2021 @ 7:52:36 pm
Historical Item Discovery Data
OobliterationOasisNov 12, 2014 @ 12:11:28 am
RytineEverfrostNov 12, 2014 @ 12:15:09 am
SpeedshooterFreeportNov 12, 2014 @ 1:23:58 am
RetortPermafrostNov 12, 2014 @ 1:29:55 am
ArchangelllGukNov 12, 2014 @ 1:37:28 am
KhaveiButcherblockNov 12, 2014 @ 1:50:57 am
PenneyNagafenNov 12, 2014 @ 1:51:45 am
HervörValorNov 12, 2014 @ 1:55:15 am
AurniaCrushboneNov 12, 2014 @ 2:09:08 am
FuzzybunnyUnrestNov 12, 2014 @ 3:01:32 am
YunahStormsNov 12, 2014 @ 3:25:55 am
GuttzSplitpawNov 12, 2014 @ 4:01:24 am