You are viewing EQ2U as a guest.
Draconic Knowledge: Band Of Woven Scale Shards
TREASURED
Level
90

All Crafters
Recipes:
Game Link:
Discovery Dates for this Item
KarreSkyfireNov 13, 2014 @ 7:48:20 am
TashidaValorNov 13, 2014 @ 11:09:30 am
PhllikkSplitpawNov 13, 2014 @ 2:14:10 pm
SchnitzelkuchenHalls of FateNov 13, 2014 @ 2:51:19 pm
NazakazamMaj'DulNov 13, 2014 @ 5:59:35 pm
МаскимусBarren SkyNov 15, 2014 @ 1:42:40 pm
AbdhulStormsNov 17, 2014 @ 8:54:55 am
UnknownHarla DarNov 18, 2014 @ 5:28:19 pm
VaelveAntonia BayleNov 18, 2014 @ 6:34:24 pm
LumiSebilisNov 21, 2014 @ 2:46:01 pm
FeralspiritTestNov 30, 2014 @ 4:46:12 am
MisteekIsle of RefugeJul 29, 2016 @ 2:15:18 pm
Historical Item Discovery Data
DethshadowzFreeportNov 12, 2014 @ 12:10:56 am
NekunekuOasisNov 12, 2014 @ 12:29:30 am
NezzykUnrestNov 12, 2014 @ 1:21:40 am
LevithegoodNagafenNov 12, 2014 @ 5:11:35 am
MaelaiCrushboneNov 12, 2014 @ 12:35:35 pm
KarrePermafrostNov 13, 2014 @ 7:48:20 am
TashidaValorNov 13, 2014 @ 11:09:30 am
FeliciitySplitpawNov 13, 2014 @ 2:14:10 pm
Unknown or HiddenEverfrostNov 13, 2014 @ 2:51:19 pm
JerekGukNov 13, 2014 @ 3:34:31 pm
NazakazamButcherblockNov 13, 2014 @ 5:59:35 pm
AbdhulStormsNov 17, 2014 @ 8:54:55 am