You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
MoombaAntonia BayleNov 13, 2012 @ 8:37:03 pm
KhalisiMaj'DulNov 13, 2012 @ 9:04:24 pm
BlueslostNagafen (old)Nov 13, 2012 @ 9:32:46 pm
HavoxeqSkyfireNov 13, 2012 @ 9:41:59 pm
OotukoValorNov 13, 2012 @ 9:52:46 pm
RakeySplitpawNov 13, 2012 @ 10:05:15 pm
CelebrindaleStormsNov 13, 2012 @ 10:07:22 pm
LuviSebilisNov 13, 2012 @ 10:14:30 pm
HitoriHalls of FateNov 13, 2012 @ 11:03:14 pm
TaybrienTestNov 14, 2012 @ 3:38:50 am
НубосBarren SkyNov 14, 2012 @ 4:17:17 am
УдавчикHarla DarNov 14, 2012 @ 9:31:21 am
UnknownDrunderMar 26, 2016 @ 1:14:45 am
UnknownIsle of RefugeJul 1, 2016 @ 2:08:15 pm
UnknownRivervaleNov 6, 2019 @ 2:46:10 pm
Historical Item Discovery Data
DevoidOasisNov 13, 2012 @ 8:53:40 pm
KhalisiButcherblockNov 13, 2012 @ 9:04:24 pm
CleansweepCrushboneNov 13, 2012 @ 9:14:21 pm
GorionUnrestNov 13, 2012 @ 9:27:45 pm
BlueslostNagafenNov 13, 2012 @ 9:32:46 pm
HavoxxPermafrostNov 13, 2012 @ 9:41:59 pm
OotukoValorNov 13, 2012 @ 9:52:46 pm
RakeySplitpawNov 13, 2012 @ 10:05:15 pm
CelebrindaleStormsNov 13, 2012 @ 10:07:22 pm
MartynFreeportNov 13, 2012 @ 10:33:45 pm
HitoriEverfrostNov 13, 2012 @ 11:03:14 pm
AmarhyllysGukNov 14, 2012 @ 12:47:10 am