You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
RepetitiousNagafen (old)Nov 19, 2008 @ 2:53:26 pm
LeiffMaj'DulNov 20, 2008 @ 12:29:13 pm
BretsnegAntonia BayleNov 20, 2008 @ 2:29:56 pm
YummyHalls of FateNov 20, 2008 @ 2:35:00 pm
ЭндираBarren SkyNov 20, 2008 @ 11:23:06 pm
UnknownSebilisNov 21, 2008 @ 8:08:11 am
UnknownStormsNov 21, 2008 @ 11:03:28 am
MalakaSkyfireNov 21, 2008 @ 6:16:19 pm
UnknownTestNov 24, 2008 @ 10:10:57 pm
ГарукHarla DarNov 25, 2008 @ 2:30:13 am
StarfireIsle of RefugeJul 9, 2016 @ 10:24:03 pm
MournStormholdJan 12, 2017 @ 10:00:41 pm
MissanFallen GateAug 21, 2018 @ 10:18:48 pm
UnknownRivervaleNov 14, 2019 @ 8:10:38 pm
LeafaKaladimOct 22, 2020 @ 2:50:11 am
Historical Item Discovery Data
RepetitiousNagafenNov 19, 2008 @ 2:53:26 pm
RaainyCrushboneNov 20, 2008 @ 4:09:09 am
CydrellUnrestNov 20, 2008 @ 5:26:47 am
LeiffButcherblockNov 20, 2008 @ 12:29:13 pm
YummyEverfrostNov 20, 2008 @ 2:35:00 pm
FaliGukNov 21, 2008 @ 2:19:20 am
PepiaOasisNov 21, 2008 @ 2:56:37 am
Unknown or HiddenStormsNov 21, 2008 @ 11:03:28 am
MalakaPermafrostNov 21, 2008 @ 6:16:19 pm
RemikFreeportSep 4, 2010 @ 6:10:49 pm