You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
TekilaMaj'DulNov 17, 2015 @ 9:51:12 pm
ElistarHalls of FateNov 17, 2015 @ 10:18:17 pm
SitrixSkyfireNov 17, 2015 @ 10:31:56 pm
FroaknsteinAntonia BayleNov 18, 2015 @ 12:02:50 am
PantheronxxSplitpawNov 18, 2015 @ 1:15:59 am
ShanibaeStormsNov 18, 2015 @ 1:42:40 am
UnknownValorNov 18, 2015 @ 2:34:59 am
ОйболитBarren SkyNov 18, 2015 @ 8:20:13 am
SukandaSebilisNov 18, 2015 @ 12:24:34 pm
KasaTestNov 18, 2015 @ 11:51:13 pm
MuzikaHarla DarNov 19, 2015 @ 1:52:32 pm
NoruskDrunderJan 22, 2016 @ 8:15:12 pm
TaazcoatlIsle of RefugeJul 9, 2016 @ 4:47:53 am
Historical Item Discovery Data
PantheronxxSplitpawNov 18, 2015 @ 1:15:59 am
ShanibaeStormsNov 18, 2015 @ 1:42:40 am
Unknown or HiddenValorNov 18, 2015 @ 2:34:59 am