You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
UnknownAntonia BayleNov 11, 2014 @ 11:44:02 pm
DebillusSplitpawNov 11, 2014 @ 11:45:50 pm
ThaydenHalls of FateNov 11, 2014 @ 11:46:16 pm
DeathtempoSkyfireNov 11, 2014 @ 11:48:13 pm
SinissterMaj'DulNov 11, 2014 @ 11:49:28 pm
UnknownSebilisNov 12, 2014 @ 12:01:55 am
CrushstyValorNov 12, 2014 @ 12:07:33 am
XelfStormsNov 12, 2014 @ 12:51:35 am
TaybrienTestNov 12, 2014 @ 1:34:37 am
UnknownNagafen (old)Nov 12, 2014 @ 3:52:26 am
UnknownHarla DarNov 12, 2014 @ 4:35:42 am
UnknownDrunderDec 27, 2015 @ 3:47:05 am
UnknownIsle of RefugeJun 30, 2016 @ 12:41:05 pm
UnknownRivervaleNov 5, 2019 @ 8:55:28 pm
Historical Item Discovery Data
DebillusSplitpawNov 11, 2014 @ 11:45:50 pm
ThaydenEverfrostNov 11, 2014 @ 11:46:16 pm
NorullahGukNov 11, 2014 @ 11:46:53 pm
EbimCrushboneNov 11, 2014 @ 11:47:04 pm
DeathnotesPermafrostNov 11, 2014 @ 11:48:13 pm
SinissterButcherblockNov 11, 2014 @ 11:49:28 pm
BreannaOasisNov 11, 2014 @ 11:50:39 pm
SulinnFreeportNov 11, 2014 @ 11:56:57 pm
GutbeerUnrestNov 11, 2014 @ 11:57:15 pm
CrushstyValorNov 12, 2014 @ 12:07:33 am
XelfStormsNov 12, 2014 @ 12:51:35 am
Unknown or HiddenNagafenNov 12, 2014 @ 3:52:26 am