You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
GardonHalls of FateNov 13, 2012 @ 10:00:09 pm
KashimaValorNov 13, 2012 @ 10:27:18 pm
UnknownMaj'DulNov 13, 2012 @ 10:35:19 pm
MysteviousSkyfireNov 13, 2012 @ 10:52:18 pm
VylleAntonia BayleNov 13, 2012 @ 11:37:56 pm
ObadiahSplitpawNov 14, 2012 @ 12:44:01 am
EzekielxNagafen (old)Nov 14, 2012 @ 3:37:58 am
RagnaphoreStormsNov 14, 2012 @ 7:40:49 am
MemoniSebilisNov 14, 2012 @ 10:48:26 am
UnknownBarren SkyNov 14, 2012 @ 11:00:09 am
UnknownHarla DarNov 14, 2012 @ 12:37:15 pm
OhohTestNov 17, 2012 @ 3:00:27 am
UnknownIsle of RefugeJul 2, 2016 @ 9:06:00 pm
BrenyoeDrunderOct 5, 2017 @ 11:49:32 pm
PepaRivervaleNov 6, 2019 @ 3:26:55 am
Historical Item Discovery Data
GardonEverfrostNov 13, 2012 @ 10:00:09 pm
KashimaValorNov 13, 2012 @ 10:27:18 pm
Unknown or HiddenButcherblockNov 13, 2012 @ 10:35:19 pm
KelethosUnrestNov 13, 2012 @ 10:41:44 pm
MysteviousPermafrostNov 13, 2012 @ 10:52:18 pm
MrmackyGukNov 13, 2012 @ 11:38:27 pm
ObadiahSplitpawNov 14, 2012 @ 12:44:01 am
LoredalkielOasisNov 14, 2012 @ 2:05:04 am
EzekielxNagafenNov 14, 2012 @ 3:37:58 am
HealamonsterCrushboneNov 14, 2012 @ 4:16:30 am
DryzellaFreeportNov 14, 2012 @ 4:23:27 am
RagnaphoreStormsNov 14, 2012 @ 7:40:49 am