You are viewing EQ2U as a guest.
We have now updated Quest Data on EQ2U with 5 years of official Census data!!
Advanced Tailor Volume 90
TREASURED
Level
90

Tailor
Recipes:
Game Link:
Discovery Dates for this Item
StormyheavensAntonia BayleNov 12, 2013 @ 8:03:26 pm
MherylMaj'DulNov 12, 2013 @ 8:21:10 pm
EnkidouxHalls of FateNov 12, 2013 @ 8:24:47 pm
UnknownValorNov 12, 2013 @ 8:26:42 pm
UnenSkyfireNov 12, 2013 @ 8:43:56 pm
OgadivTestNov 12, 2013 @ 9:28:32 pm
HinqinaThurgadinNov 12, 2013 @ 9:42:06 pm
VelvetvelourNagafen (old)Nov 12, 2013 @ 11:55:27 pm
АтоссBarren SkyNov 13, 2013 @ 2:51:55 am
MajyoriaSebilisNov 13, 2013 @ 6:26:16 am
KriliylesaHarla DarNov 13, 2013 @ 8:22:04 am
PostumaStormsNov 13, 2013 @ 12:22:26 pm
CerdiwennDrunderApr 6, 2016 @ 2:02:06 am
UnknownIsle of RefugeJul 2, 2016 @ 8:45:39 pm
SebeneRivervaleNov 8, 2019 @ 10:14:26 am
SolisstormKael DrakkelFeb 23, 2022 @ 10:49:13 pm
Historical Item Discovery Data
MherylButcherblockNov 12, 2013 @ 8:21:10 pm
EnkidouxEverfrostNov 12, 2013 @ 8:24:47 pm
Unknown or HiddenValorNov 12, 2013 @ 8:26:42 pm
UnenPermafrostNov 12, 2013 @ 8:43:56 pm
EfyaUnrestNov 12, 2013 @ 8:44:02 pm
SaliandylFreeportNov 12, 2013 @ 8:59:37 pm
FlexiaOasisNov 12, 2013 @ 9:28:48 pm
DavarianGukNov 12, 2013 @ 9:33:36 pm
HinqinaSplitpawNov 12, 2013 @ 9:42:06 pm
GenimCrushboneNov 12, 2013 @ 11:49:14 pm
WandazzNagafenNov 12, 2013 @ 11:55:27 pm
PostumaStormsNov 13, 2013 @ 12:22:26 pm