You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
RaffertySplitpawNov 11, 2014 @ 11:35:46 pm
AniwielStormsNov 11, 2014 @ 11:46:36 pm
MathafernSkyfireNov 11, 2014 @ 11:48:29 pm
LoosettaHalls of FateNov 11, 2014 @ 11:49:01 pm
UnknownValorNov 11, 2014 @ 11:51:59 pm
IndexxAntonia BayleNov 11, 2014 @ 11:53:13 pm
ProhvostBarren SkyNov 12, 2014 @ 12:17:32 am
BudadaMaj'DulNov 12, 2014 @ 12:24:18 am
SwelSebilisNov 12, 2014 @ 12:37:32 am
BradockHarla DarNov 12, 2014 @ 6:36:55 am
UnknownTestNov 16, 2014 @ 12:35:37 am
AkiohuDrunderMar 24, 2016 @ 10:54:20 am
LeonitasIsle of RefugeJul 3, 2016 @ 10:22:35 am
Historical Item Discovery Data
RaffertySplitpawNov 11, 2014 @ 11:35:46 pm
Unknown or HiddenFreeportNov 11, 2014 @ 11:43:57 pm
AlektoCrushboneNov 11, 2014 @ 11:44:02 pm
SquibbUnrestNov 11, 2014 @ 11:44:55 pm
AniwielStormsNov 11, 2014 @ 11:46:36 pm
MathafernPermafrostNov 11, 2014 @ 11:48:29 pm
LoosettaEverfrostNov 11, 2014 @ 11:49:01 pm
Unknown or HiddenGukNov 11, 2014 @ 11:49:26 pm
GenisarumanNagafenNov 11, 2014 @ 11:49:53 pm
Unknown or HiddenValorNov 11, 2014 @ 11:51:59 pm
BudadaButcherblockNov 12, 2014 @ 12:24:18 am
Unknown or HiddenOasisNov 12, 2014 @ 12:58:02 am