You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
UnknownAntonia BayleNov 11, 2014 @ 11:39:33 pm
LofiValorNov 11, 2014 @ 11:53:55 pm
SiirenSplitpawNov 11, 2014 @ 11:55:01 pm
JimboliniMaj'DulNov 11, 2014 @ 11:56:52 pm
QwartHalls of FateNov 11, 2014 @ 11:58:10 pm
OverdarkSebilisNov 11, 2014 @ 11:59:49 pm
FeybellaSkyfireNov 12, 2014 @ 12:02:39 am
ZoouzouStormsNov 12, 2014 @ 12:09:54 am
TugaraBarren SkyNov 12, 2014 @ 12:25:43 am
UnknownHarla DarNov 12, 2014 @ 12:28:41 am
LujiTestNov 12, 2014 @ 2:08:06 am
UnknownNagafen (old)Nov 12, 2014 @ 5:12:13 am
UnknownDrunderSep 23, 2015 @ 2:36:08 pm
SabxIsle of RefugeJun 30, 2016 @ 4:35:39 am
EbonwulfRivervaleNov 5, 2019 @ 11:44:17 pm
TreygardKaladimFeb 13, 2021 @ 1:20:59 am
Historical Item Discovery Data
ZhanthiasOasisNov 11, 2014 @ 11:44:34 pm
HalfCrushboneNov 11, 2014 @ 11:47:41 pm
SlimlineUnrestNov 11, 2014 @ 11:47:49 pm
LofiValorNov 11, 2014 @ 11:53:55 pm
Unknown or HiddenSplitpawNov 11, 2014 @ 11:55:01 pm
JimboliniButcherblockNov 11, 2014 @ 11:56:52 pm
KerrillGukNov 11, 2014 @ 11:57:55 pm
QwartEverfrostNov 11, 2014 @ 11:58:10 pm
AappleFreeportNov 12, 2014 @ 12:01:44 am
FeybellaPermafrostNov 12, 2014 @ 12:02:39 am
ZoouzouStormsNov 12, 2014 @ 12:09:54 am
Unknown or HiddenNagafenNov 12, 2014 @ 5:12:13 am