You are viewing EQ2U as a guest.
Blueprint: Basic Prismatic Adornment Dislodger
UNCOMMON
Level
91

Tinkering (455)

Game Link:
Discovery Dates for this Item
UncleSkyfireNov 13, 2012 @ 11:19:01 pm
AnybigSplitpawNov 14, 2012 @ 12:31:41 am
LuviSebilisNov 14, 2012 @ 1:04:21 am
PremonitionnHalls of FateNov 14, 2012 @ 2:08:20 am
OznemStormsNov 14, 2012 @ 2:56:44 am
ChucckydeadAntonia BayleNov 14, 2012 @ 4:08:26 am
AngradorValorNov 14, 2012 @ 7:24:51 am
UgolnikBarren SkyNov 14, 2012 @ 2:28:19 pm
BeodinMaj'DulNov 15, 2012 @ 2:38:49 am
ВольвгантHarla DarNov 15, 2012 @ 8:47:51 pm
LujiTestNov 29, 2012 @ 1:32:10 pm
LaunDrunderMar 25, 2016 @ 10:54:58 pm
SorrowindIsle of RefugeJul 1, 2016 @ 7:20:05 am
Historical Item Discovery Data
ReactivegnomeCrushboneNov 13, 2012 @ 10:12:44 pm
UnclePermafrostNov 13, 2012 @ 11:19:01 pm
AmeciFreeportNov 13, 2012 @ 11:29:40 pm
IlldatchOasisNov 14, 2012 @ 12:30:46 am
AnybigSplitpawNov 14, 2012 @ 12:31:41 am
DaysonUnrestNov 14, 2012 @ 1:00:17 am
PremonitionnEverfrostNov 14, 2012 @ 2:08:20 am
OznemStormsNov 14, 2012 @ 2:56:44 am
AngradorValorNov 14, 2012 @ 7:24:51 am
MinibangNagafenNov 14, 2012 @ 8:22:28 am
EntuneGukNov 14, 2012 @ 11:59:48 am
BeodinButcherblockNov 15, 2012 @ 2:38:49 am