You are viewing EQ2U as a guest.
Stoneshard Recipe: Pickclaw Trickster's Gemstone
LEGENDARY
Level
95

All Crafters
Recipes:
Game Link:
Discovery Dates for this Item
MatsurfSplitpawNov 12, 2013 @ 9:06:56 pm
WidemSkyfireNov 12, 2013 @ 9:39:56 pm
AinareeAntonia BayleNov 13, 2013 @ 12:24:56 am
GonorrhoeaeStormsNov 13, 2013 @ 12:25:37 am
SheherazadeValorNov 13, 2013 @ 1:34:42 am
NindakinMaj'DulNov 13, 2013 @ 2:43:59 am
NefertetiHalls of FateNov 13, 2013 @ 7:02:21 am
UnknownBarren SkyNov 13, 2013 @ 8:54:33 am
UnknownHarla DarNov 14, 2013 @ 11:56:21 pm
UnknownSebilisNov 16, 2013 @ 4:27:12 pm
SourcexNagafen (old)Nov 16, 2013 @ 10:28:38 pm
MickiTestDec 31, 2013 @ 9:24:24 pm
UnknownDrunderJan 22, 2016 @ 5:22:51 am
SabxIsle of RefugeJul 5, 2016 @ 5:37:45 pm
UnknownRivervaleNov 6, 2019 @ 2:19:24 pm
Historical Item Discovery Data
MatsurfSplitpawNov 12, 2013 @ 9:06:56 pm
WidemPermafrostNov 12, 2013 @ 9:39:56 pm
GonorrhoeaeStormsNov 13, 2013 @ 12:25:37 am
SheherazadeValorNov 13, 2013 @ 1:34:42 am
NindakinButcherblockNov 13, 2013 @ 2:43:59 am
GaladrielOasisNov 13, 2013 @ 3:18:16 am
Unknown or HiddenFreeportNov 13, 2013 @ 5:29:17 am
NefertetiEverfrostNov 13, 2013 @ 7:02:21 am
PontsCrushboneNov 13, 2013 @ 6:26:03 pm
LilwhiteGukNov 14, 2013 @ 12:24:59 am
NecrotixzUnrestNov 14, 2013 @ 11:43:14 am
SourcexNagafenNov 16, 2013 @ 10:28:38 pm