You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
ChillywillyAntonia BayleNov 13, 2012 @ 3:41:46 pm
UnknownValorNov 13, 2012 @ 3:59:58 pm
UnknownMaj'DulNov 13, 2012 @ 4:15:50 pm
FissoSkyfireNov 13, 2012 @ 4:18:37 pm
AndreiaStormsNov 13, 2012 @ 4:20:43 pm
KahonenSplitpawNov 13, 2012 @ 4:24:09 pm
HalcaryonSebilisNov 13, 2012 @ 4:39:40 pm
TuchayHalls of FateNov 13, 2012 @ 4:49:31 pm
TaybrienTestNov 13, 2012 @ 7:33:43 pm
UnknownBarren SkyNov 14, 2012 @ 12:33:55 am
ФлудHarla DarNov 14, 2012 @ 2:06:26 am
DysektDrunderApr 28, 2016 @ 8:45:31 pm
DragyndethIsle of RefugeJul 1, 2016 @ 10:47:39 pm
Historical Item Discovery Data
Unknown or HiddenValorNov 13, 2012 @ 3:59:58 pm
SerikButcherblockNov 13, 2012 @ 4:15:50 pm
FissoPermafrostNov 13, 2012 @ 4:18:37 pm
AndreiaStormsNov 13, 2012 @ 4:20:43 pm
KahonenSplitpawNov 13, 2012 @ 4:24:09 pm
PlatohGukNov 13, 2012 @ 4:26:54 pm
GorionUnrestNov 13, 2012 @ 4:28:46 pm
RandlynFreeportNov 13, 2012 @ 4:35:24 pm
TuchayEverfrostNov 13, 2012 @ 4:49:31 pm
NikolausCrushboneNov 13, 2012 @ 5:17:56 pm
UdonnOasisNov 13, 2012 @ 5:19:24 pm
Unknown or HiddenNagafenNov 13, 2012 @ 6:01:43 pm