You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
RaffertySplitpawNov 11, 2014 @ 6:35:49 pm
AniwielStormsNov 11, 2014 @ 6:46:36 pm
MathafernSkyfireNov 11, 2014 @ 6:48:28 pm
LoosettaHalls of FateNov 11, 2014 @ 6:49:00 pm
UnknownValorNov 11, 2014 @ 6:51:56 pm
IndexxAntonia BayleNov 11, 2014 @ 6:53:12 pm
НарезнойBarren SkyNov 11, 2014 @ 7:17:31 pm
BudadaMaj'DulNov 11, 2014 @ 7:24:22 pm
SwelSebilisNov 11, 2014 @ 7:37:36 pm
BradockHarla DarNov 12, 2014 @ 1:36:48 am
UnknownTestNov 15, 2014 @ 7:35:35 pm
KatrynnaDrunderMar 27, 2016 @ 4:00:24 pm
LeonitasIsle of RefugeJul 3, 2016 @ 6:22:38 am
Historical Item Discovery Data
RaffertySplitpawNov 11, 2014 @ 6:35:49 pm
Unknown or HiddenFreeportNov 11, 2014 @ 6:43:55 pm
AlektoCrushboneNov 11, 2014 @ 6:44:05 pm
SquibbUnrestNov 11, 2014 @ 6:44:52 pm
AniwielStormsNov 11, 2014 @ 6:46:36 pm
MathafernPermafrostNov 11, 2014 @ 6:48:28 pm
LoosettaEverfrostNov 11, 2014 @ 6:49:00 pm
Unknown or HiddenGukNov 11, 2014 @ 6:49:24 pm
GenisarumanNagafenNov 11, 2014 @ 6:49:51 pm
Unknown or HiddenValorNov 11, 2014 @ 6:51:56 pm
BudadaButcherblockNov 11, 2014 @ 7:24:22 pm
Unknown or HiddenOasisNov 11, 2014 @ 7:57:59 pm