You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
AjeaneMaj'DulNov 11, 2014 @ 7:02:33 pm
JoshparSkyfireNov 11, 2014 @ 7:18:54 pm
PaymonSplitpawNov 11, 2014 @ 7:31:55 pm
UnknownStormsNov 11, 2014 @ 7:40:27 pm
SerlaranValorNov 11, 2014 @ 7:45:47 pm
AmarhyllysAntonia BayleNov 11, 2014 @ 8:02:05 pm
UnknownBarren SkyNov 11, 2014 @ 9:04:42 pm
NikuwallSebilisNov 11, 2014 @ 10:32:16 pm
HyacinthHalls of FateNov 12, 2014 @ 12:52:40 am
UnknownHarla DarNov 12, 2014 @ 7:57:48 am
LujiTestNov 12, 2014 @ 11:18:59 am
UnknownDrunderAug 23, 2015 @ 3:53:41 pm
UnknownIsle of RefugeJun 30, 2016 @ 5:42:54 am
Historical Item Discovery Data
Unknown or HiddenGukNov 11, 2014 @ 6:50:07 pm
AjeaneButcherblockNov 11, 2014 @ 7:02:33 pm
JoshparPermafrostNov 11, 2014 @ 7:18:54 pm
PaymonSplitpawNov 11, 2014 @ 7:31:55 pm
Unknown or HiddenStormsNov 11, 2014 @ 7:40:27 pm
SerlaranValorNov 11, 2014 @ 7:45:47 pm
GamefisherNagafenNov 11, 2014 @ 8:15:58 pm
CorbyOasisNov 11, 2014 @ 8:17:57 pm
AppathyCrushboneNov 11, 2014 @ 8:19:02 pm
Unknown or HiddenFreeportNov 11, 2014 @ 9:15:15 pm
CadisUnrestNov 11, 2014 @ 11:31:57 pm
HyacinthEverfrostNov 12, 2014 @ 12:52:40 am