You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
RaffertySplitpawNov 11, 2014 @ 6:35:48 pm
AniwielStormsNov 11, 2014 @ 6:46:34 pm
MathafernSkyfireNov 11, 2014 @ 6:48:26 pm
LoosettaHalls of FateNov 11, 2014 @ 6:48:58 pm
UnknownValorNov 11, 2014 @ 6:51:54 pm
IndexxAntonia BayleNov 11, 2014 @ 6:53:10 pm
НарезнойBarren SkyNov 11, 2014 @ 7:17:29 pm
BudadaMaj'DulNov 11, 2014 @ 7:24:20 pm
SwelSebilisNov 11, 2014 @ 7:37:34 pm
BradockHarla DarNov 12, 2014 @ 1:36:35 am
UnknownTestNov 15, 2014 @ 7:35:31 pm
KatrynnaDrunderMar 27, 2016 @ 4:00:23 pm
LeonitasIsle of RefugeJul 3, 2016 @ 6:22:41 am
Historical Item Discovery Data
RaffertySplitpawNov 11, 2014 @ 6:35:48 pm
Unknown or HiddenFreeportNov 11, 2014 @ 6:43:54 pm
AlektoCrushboneNov 11, 2014 @ 6:44:03 pm
SquibbUnrestNov 11, 2014 @ 6:44:47 pm
AniwielStormsNov 11, 2014 @ 6:46:34 pm
MathafernPermafrostNov 11, 2014 @ 6:48:26 pm
LoosettaEverfrostNov 11, 2014 @ 6:48:58 pm
Unknown or HiddenGukNov 11, 2014 @ 6:49:21 pm
GenisarumanNagafenNov 11, 2014 @ 6:49:49 pm
Unknown or HiddenValorNov 11, 2014 @ 6:51:54 pm
BudadaButcherblockNov 11, 2014 @ 7:24:20 pm
Unknown or HiddenOasisNov 11, 2014 @ 7:57:57 pm