You are viewing EQ2U as a guest.
Damaged Stone of Vihgoh
LEGENDARY
NO-VALUE  
Level
100

Game Link:
Discovery Dates for this Item
HakenkaiMaj'DulNov 15, 2016 @ 3:31:49 pm
UnknownHalls of FateNov 15, 2016 @ 3:34:49 pm
FlaygorThurgadinNov 15, 2016 @ 3:48:48 pm
YsonokoSkyfireNov 15, 2016 @ 3:56:28 pm
FenrizAntonia BayleNov 16, 2016 @ 4:31:40 am
AydriaIsle of RefugeNov 16, 2016 @ 6:16:02 pm
MorshelTestNov 19, 2016 @ 10:13:44 am
BrenviaDrunderJan 8, 2017 @ 9:36:12 pm