You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
KuuleisHalls of FateNov 12, 2013 @ 2:56:58 pm
KronarisValorNov 12, 2013 @ 3:03:06 pm
UnknownAntonia BayleNov 12, 2013 @ 3:05:01 pm
TidleySkyfireNov 12, 2013 @ 3:08:54 pm
UnknownSebilisNov 12, 2013 @ 3:12:50 pm
LyrinazSplitpawNov 12, 2013 @ 3:22:28 pm
BriaraMaj'DulNov 12, 2013 @ 3:34:22 pm
KatrienTestNov 12, 2013 @ 3:57:58 pm
LimbüsStormsNov 12, 2013 @ 5:46:24 pm
AlykettaHarla DarNov 12, 2013 @ 6:28:35 pm
EverdragBarren SkyNov 12, 2013 @ 8:16:28 pm
UnknownIsle of RefugeJul 2, 2016 @ 12:41:31 am
CasarougeDrunderAug 29, 2016 @ 1:02:41 pm
Historical Item Discovery Data
KuuleisEverfrostNov 12, 2013 @ 2:56:58 pm
KronarisValorNov 12, 2013 @ 3:03:06 pm
JaylahCrushboneNov 12, 2013 @ 3:07:16 pm
KamojOasisNov 12, 2013 @ 3:07:26 pm
TidleyPermafrostNov 12, 2013 @ 3:08:54 pm
FreespiritFreeportNov 12, 2013 @ 3:14:49 pm
TarghanUnrestNov 12, 2013 @ 3:17:58 pm
LyrinaSplitpawNov 12, 2013 @ 3:22:28 pm
BriaraButcherblockNov 12, 2013 @ 3:34:22 pm
ThistleclawGukNov 12, 2013 @ 3:47:15 pm
GenitracerNagafenNov 12, 2013 @ 4:33:12 pm
LimbusStormsNov 12, 2013 @ 5:46:24 pm