You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
SluuggMaj'DulNov 11, 2014 @ 7:43:56 pm
UnknownAntonia BayleNov 11, 2014 @ 8:14:39 pm
SubliminalSplitpawNov 11, 2014 @ 8:40:17 pm
EthicalSkyfireNov 11, 2014 @ 8:48:15 pm
RaidionHalls of FateNov 11, 2014 @ 9:11:46 pm
UnknownBarren SkyNov 11, 2014 @ 9:25:27 pm
NikuwallSebilisNov 11, 2014 @ 11:52:07 pm
SpiratteValorNov 11, 2014 @ 11:59:31 pm
MythgardStormsNov 12, 2014 @ 4:20:31 am
LujiTestNov 12, 2014 @ 8:36:53 am
UnknownHarla DarNov 12, 2014 @ 3:44:49 pm
GarzyDrunderJan 15, 2016 @ 11:30:09 pm
UnknownIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 8:21:30 pm
Historical Item Discovery Data
SluuggButcherblockNov 11, 2014 @ 7:43:56 pm
HoneyblossomCrushboneNov 11, 2014 @ 8:18:59 pm
LocospyOasisNov 11, 2014 @ 8:20:58 pm
LittlemoonGukNov 11, 2014 @ 8:37:21 pm
SubliminalSplitpawNov 11, 2014 @ 8:40:17 pm
EthicalPermafrostNov 11, 2014 @ 8:48:15 pm
RaidionEverfrostNov 11, 2014 @ 9:11:46 pm
KonkorUnrestNov 11, 2014 @ 10:08:00 pm
Unknown or HiddenFreeportNov 11, 2014 @ 10:22:28 pm
XchristaxNagafenNov 11, 2014 @ 11:00:18 pm
SpiratteValorNov 11, 2014 @ 11:59:31 pm
MythgardStormsNov 12, 2014 @ 4:20:31 am