You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
NindakinMaj'DulNov 11, 2014 @ 7:05:03 pm
EurybiaValorNov 11, 2014 @ 7:16:30 pm
GonorrhoeaeStormsNov 11, 2014 @ 7:28:11 pm
OlstheSkyfireNov 11, 2014 @ 8:13:31 pm
DystarAntonia BayleNov 11, 2014 @ 9:06:21 pm
UnknownBarren SkyNov 11, 2014 @ 9:36:48 pm
ZabekisHalls of FateNov 11, 2014 @ 9:53:25 pm
NnyantaSebilisNov 11, 2014 @ 11:50:33 pm
NarcissazzSplitpawNov 12, 2014 @ 12:05:12 am
UnknownHarla DarNov 12, 2014 @ 6:37:48 am
TaybrienTestNov 13, 2014 @ 7:36:59 pm
UnknownDrunderAug 23, 2015 @ 3:53:41 pm
UnknownIsle of RefugeJun 29, 2016 @ 5:58:57 pm
Historical Item Discovery Data
NindakinButcherblockNov 11, 2014 @ 7:05:03 pm
EurybiaValorNov 11, 2014 @ 7:16:30 pm
GonorrhoeaeStormsNov 11, 2014 @ 7:28:11 pm
EkeuGukNov 11, 2014 @ 8:05:34 pm
LocospyOasisNov 11, 2014 @ 8:11:37 pm
TrinkitUnrestNov 11, 2014 @ 8:13:25 pm
OlsthePermafrostNov 11, 2014 @ 8:13:31 pm
NuttbustaFreeportNov 11, 2014 @ 8:34:51 pm
FlashmanCrushboneNov 11, 2014 @ 9:45:28 pm
ZabekisEverfrostNov 11, 2014 @ 9:53:25 pm
NarcissaSplitpawNov 12, 2014 @ 12:05:12 am
WreakinnNagafenNov 12, 2014 @ 5:15:11 pm