You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
UhlenMaj'DulNov 13, 2007 @ 10:43:08 pm
KedricxSkyfireNov 14, 2007 @ 12:17:35 am
UnknownAntonia BayleNov 14, 2007 @ 12:33:46 am
OmbreflammeStormsNov 14, 2007 @ 9:28:26 am
InkySebilisNov 14, 2007 @ 11:16:41 am
UnknownTestNov 18, 2007 @ 3:26:03 pm
МашикBarren SkyDec 20, 2007 @ 6:55:30 am
UnknownHarla DarDec 20, 2007 @ 7:21:12 pm
VulsisIsle of RefugeJun 28, 2016 @ 9:00:15 pm
MurlyndStormholdAug 16, 2016 @ 5:21:12 pm
Historical Item Discovery Data
Unknown or HiddenOasisNov 13, 2007 @ 9:34:42 pm
UhlenButcherblockNov 13, 2007 @ 10:43:08 pm
KedricxPermafrostNov 14, 2007 @ 12:17:35 am
PlaygCrushboneNov 14, 2007 @ 5:52:33 am
OmbreflammeStormsNov 14, 2007 @ 9:28:26 am
LilwhiteNagafenNov 14, 2007 @ 9:56:30 pm
SforzatoFreeportAug 25, 2010 @ 12:15:50 am
WendolynEverfrostAug 24, 2015 @ 12:35:40 pm