You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
RytineHalls of FateNov 11, 2014 @ 7:15:09 pm
BeliorAntonia BayleNov 11, 2014 @ 7:28:59 pm
RetortSkyfireNov 11, 2014 @ 8:29:55 pm
UnknownBarren SkyNov 11, 2014 @ 8:37:29 pm
UnknownMaj'DulNov 11, 2014 @ 8:50:57 pm
KriemhieldValorNov 11, 2014 @ 8:55:15 pm
NnyantaSebilisNov 11, 2014 @ 10:02:47 pm
YunahStormsNov 11, 2014 @ 10:25:55 pm
GuttzSplitpawNov 11, 2014 @ 11:01:24 pm
UnknownHarla DarNov 12, 2014 @ 12:10:59 pm
SehipTestNov 12, 2014 @ 3:52:42 pm
UnknownDrunderAug 23, 2015 @ 3:53:41 pm
NoozIsle of RefugeJun 30, 2016 @ 2:03:10 pm
Historical Item Discovery Data
OobliterationOasisNov 11, 2014 @ 7:11:28 pm
RytineEverfrostNov 11, 2014 @ 7:15:09 pm
SpeedshooterFreeportNov 11, 2014 @ 8:23:58 pm
RetortPermafrostNov 11, 2014 @ 8:29:55 pm
ArchangelllGukNov 11, 2014 @ 8:37:28 pm
KhaveiButcherblockNov 11, 2014 @ 8:50:57 pm
PenneyNagafenNov 11, 2014 @ 8:51:45 pm
HervörValorNov 11, 2014 @ 8:55:15 pm
AurniaCrushboneNov 11, 2014 @ 9:09:08 pm
FuzzybunnyUnrestNov 11, 2014 @ 10:01:32 pm
YunahStormsNov 11, 2014 @ 10:25:55 pm
GuttzSplitpawNov 11, 2014 @ 11:01:24 pm