You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
PonyoAntonia BayleNov 13, 2012 @ 3:37:03 pm
KhalisiMaj'DulNov 13, 2012 @ 4:04:24 pm
HavoxeqSkyfireNov 13, 2012 @ 4:41:59 pm
OotukoValorNov 13, 2012 @ 4:52:46 pm
RakeySplitpawNov 13, 2012 @ 5:05:15 pm
CelebrindaleStormsNov 13, 2012 @ 5:07:22 pm
LuviSebilisNov 13, 2012 @ 5:14:30 pm
HitoriHalls of FateNov 13, 2012 @ 6:03:14 pm
TaybrienTestNov 13, 2012 @ 10:38:50 pm
НубосBarren SkyNov 13, 2012 @ 11:17:17 pm
УдавчикHarla DarNov 14, 2012 @ 4:31:21 am
EpilahDrunderMar 25, 2016 @ 9:14:45 pm
UnknownIsle of RefugeJul 1, 2016 @ 10:08:15 am
Historical Item Discovery Data
DevoidOasisNov 13, 2012 @ 3:53:40 pm
KhalisiButcherblockNov 13, 2012 @ 4:04:24 pm
CleansweepCrushboneNov 13, 2012 @ 4:14:21 pm
GorionUnrestNov 13, 2012 @ 4:27:45 pm
BlueslostNagafenNov 13, 2012 @ 4:32:46 pm
HavoxxPermafrostNov 13, 2012 @ 4:41:59 pm
OotukoValorNov 13, 2012 @ 4:52:46 pm
RakeySplitpawNov 13, 2012 @ 5:05:15 pm
CelebrindaleStormsNov 13, 2012 @ 5:07:22 pm
MartynFreeportNov 13, 2012 @ 5:33:45 pm
HitoriEverfrostNov 13, 2012 @ 6:03:14 pm
AmarhyllysGukNov 13, 2012 @ 7:47:10 pm