You are viewing EQ2U as a guest.
Discovery Dates for this Item
TekilaMaj'DulNov 17, 2015 @ 4:51:12 pm
ElistarHalls of FateNov 17, 2015 @ 5:18:17 pm
SitrixSkyfireNov 17, 2015 @ 5:31:56 pm
FroaknsteinAntonia BayleNov 17, 2015 @ 7:02:50 pm
PantheronxxSplitpawNov 17, 2015 @ 8:15:59 pm
ShanibaeStormsNov 17, 2015 @ 8:42:40 pm
UnknownValorNov 17, 2015 @ 9:34:59 pm
ОйболитBarren SkyNov 18, 2015 @ 3:20:13 am
SukandaSebilisNov 18, 2015 @ 7:24:34 am
KasaTestNov 18, 2015 @ 6:51:13 pm
MuzikaHarla DarNov 19, 2015 @ 8:52:32 am
NoruskDrunderJan 22, 2016 @ 3:15:12 pm
TaazcoatlIsle of RefugeJul 9, 2016 @ 12:47:53 am
Historical Item Discovery Data
PantheronxxSplitpawNov 17, 2015 @ 8:15:59 pm
ShanibaeStormsNov 17, 2015 @ 8:42:40 pm
Unknown or HiddenValorNov 17, 2015 @ 9:34:59 pm