You are viewing EQ2U as a guest.
Blueprint: Basic Prismatic Adornment Dislodger
UNCOMMON
Level
91

Tinkering (455)

Recipes:
Game Link:
Discovery Dates for this Item
UncleSkyfireNov 13, 2012 @ 6:19:01 pm
AnybigSplitpawNov 13, 2012 @ 7:31:41 pm
LuviSebilisNov 13, 2012 @ 8:04:21 pm
PremonitionnHalls of FateNov 13, 2012 @ 9:08:20 pm
OznemStormsNov 13, 2012 @ 9:56:44 pm
ChucckydeadAntonia BayleNov 13, 2012 @ 11:08:26 pm
AngradorValorNov 14, 2012 @ 2:24:51 am
UgolnikBarren SkyNov 14, 2012 @ 9:28:19 am
BeodinMaj'DulNov 14, 2012 @ 9:38:49 pm
ВольвгантHarla DarNov 15, 2012 @ 3:47:51 pm
LujiTestNov 29, 2012 @ 8:32:10 am
LaunDrunderMar 25, 2016 @ 6:54:58 pm
SorrowindIsle of RefugeJul 1, 2016 @ 3:20:05 am
Historical Item Discovery Data
ReactivegnomeCrushboneNov 13, 2012 @ 5:12:44 pm
UnclePermafrostNov 13, 2012 @ 6:19:01 pm
AmeciFreeportNov 13, 2012 @ 6:29:40 pm
IlldatchOasisNov 13, 2012 @ 7:30:46 pm
AnybigSplitpawNov 13, 2012 @ 7:31:41 pm
DaysonUnrestNov 13, 2012 @ 8:00:17 pm
PremonitionnEverfrostNov 13, 2012 @ 9:08:20 pm
OznemStormsNov 13, 2012 @ 9:56:44 pm
AngradorValorNov 14, 2012 @ 2:24:51 am
MinibangNagafenNov 14, 2012 @ 3:22:28 am
EntuneGukNov 14, 2012 @ 6:59:48 am
BeodinButcherblockNov 14, 2012 @ 9:38:49 pm